Súkromná meteorologická stanica Rakovice 

RakoviceMeteo

Kto sme...


Sme nezisková skupina štyroch nadšencov meteorológie. Sledovaniu počasia sa venujeme od detstva.
Dvaja z nás dokonca kedysi pracovali na meteorologickej stanici, kde zozbierali skúsenosti,
ktoré teraz uplatňujeme v budovaní našej stanice. Ich vedomosti využívame pri rôznych pokusoch
pričom sa aj snažíme vytvárať nové meracie prístroje a čidlá.
Nakoľko ale všetko robíme vo voľnom čase, vývoj ide pomaly. Výsledky sa ale napriek tomu dostavili
a stále vytvárame nové projekty na nové merania.

Stanica sa nachádza na súkromnom pozemku, kde je zabezpečené stráženie našich prístrojov.
Všetky zakúpené prístroje máme financované z vlastných zdrojov.